Hišće je tuta webstrona w natwarje. My sym hižo twój zajim budźili? Potom pósćel nam mailku. My přizjewimy so pola tebje potom ručež móžno „.

Noch ist diese Website im Aufbau. Wir habe bereits dein Interesse geweckt? Dann schick uns eine E-Mail. Wir setzen uns sobald wie möglich mit dir in Verbindung.”

Chór „Meja“ z.t. | Facebook