Witajće k nam!

Hišće našu webstronu twarimy. 

Chceš-li z nami sobu spěwać abo smy twój zajim zbudźili? 
Pósćel nam mailku. Přizjewimy so pola tebje, ručež móžno.

Noch ist diese Website im Aufbau. Wir habe bereits dein Interesse geweckt?
Dann schick uns eine E-Mail. Wir setzen uns sobald wie möglich mit dir in Verbindung.

Chór Meja z.t.